Faedah Penting

67 Pembaca

Fawaid Shohih Bukhori
Rabu 01 maret 2023
15.47 di CMC Bin Baz.

Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh berzina dan tidak boleh niyahah (meratapi mayit).

Ketika sholat ied Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah khutbah ied dua kali.

Wajib mengagungkan Allah subhanahu wa ta’ala meskipun ketika menulis, lafadz Allah diletakkan di bagian paling atas.

Salah satu nama lain Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah Ahmad.

Salah satu nama bintang di langit adalah bintang tsurayya.

Dahulu pernah terjadi ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berkhutbah di hari jum’at sebagian jamaah pergi meninggalkannya untuk membeli barang-barang kebutuhan karena ada kafilah dagang yang datang.

Gembong munafik di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.

Orang yang baru masuk islam berhak mendapat bagian zakat karena hati mereka masih lemah sehingga butuh untuk dikuatkan.

Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan ke kafiran, mereka membenci Islam dan kaum muslimin, meskipun lahiriyah mereka terlihat bagus tapi batinnya sangat buruk.

Termasuk sifat-sifat jahiliyah adalah berta’assub kepada kesukuan, membela orang karena sukunya bukan karena kebenaran yang ada padanya.

Salah satu kaidah fiqih adalah دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح menghindari mudhorot lebih didahulukan daripada mencari maslahat.

Talak bid’ah adalah talak ketika istri sedang haidh tapibtrtap jatuh talaknya, jika hendak menceraikan istri maka ceraikan ketika telah suci dari haidh dan belum digauli.

Jika suami mentalak istrinya maka istri tidak boleh langsung disuruh pergi dari rumah dan istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya sampai masa iddahnya habis.

Madzhab jumhur wanita hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan.

Masa iddah wanita adalah empat bulan sepuluh hari.

Inti iddah adalah samapi rahim wanita tersebut bersih.

Minimal lama kehamilan adalah enam bulan dannpaling lama adalah empat tahun.

Suri tauladan terbaik dan paling sempurna adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Maghofir adalah bau yang kurang sedap.

Ibnu Abbas adalah orang yang sangat beradab.

Umar bin Khothob radhiyallahu ‘anhu adalah orang yang sangat tawadhu’.

Di zaman jahiliyah wanita tidak memiliki harga sama sekali dan derajat wanita terangkat begitu tinggi setelah datangnya Islam maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta’alai.

Umar bin khothob radhiyallahu ‘anhu adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Berhala yang ada di masa nabi nuh bernama wad, suwa’ dan yaghuts.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus bukanbhanya untuk manusia tapi untuk jin juga.

Abu Layla Turahmin
16.52

Tinggalkan komentar