FAWAID TA’LIM

37 Pembaca

Fawaid Ta’lim
CMC Senin 12 juni 2023, 16.11

Jabir radhiyallahu’anhu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Menutup aurot bagi perempuan hukumnya wajib baik perempuan itu cantik ataupun tidak cantik dan menarik ataupun tidak menarik.

Doa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah maqbul.

Barangsiapa yang diuji kehilangan matanya maka Allah akan menggantinya dengan surga dengan catatan orang tersebut sabar dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta’ala.

Mata merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta’ala dan wajib disyukuri dengan sebenar-benarnya.

Ayat tentang hijab turun di pertengahan turunnya syari’at di Madinah.

Bertemu dengan bibi yang bukan mahrom hukumnya boleh dengan catatan bibi tersebut berhijab lengkap dan boleh juga menyapanya.

Seseorang tidak akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta’ala jika tidak mau menyayangi orang lain.

Menangis ketika ditinggal mati salah satu anggota keluarga atau kerabatnya hukumnya boleh dan termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta’ala yang diletakkan di hati hamba-hambanya yang dikehendakinya.

Salah satu doa menjenguk orang sakit adalah لا بأس طهور إن شاء الله.

Dimustahabkan mendatangi orang non muslim ketika orang tersebut sakarotul maut untuk menuntunnya mengucapkan kalimat syahadat.

Hukum makmum shalat sambil duduk bagi makmum karena imamnya sakit dan shalat sambil duduk karena tidak mampu shalat sambil berdiri adalah mansukh.

Berdiri merupakan rukun shalat bagi orang yang mampu berdiri tapi jika tidak mampu maka boleh shalat sambil duduk.

Sehingga ketika imam shalat sambil duduk makmum tetap shalat sambil berdiri karena makmum mampu shalat sambil berdiri.

Allah subhanahu wa ta’ala senang jika hamba-hamba-Nya memujinya, maka perbanyaklah pujian kepada-Nya.

Wasiat harta bagi orang yang hendak meninggal dunia hanya boleh sepertiga dari harta yang dimilikinya.

Orang yang mendapat musibah sakit lalu bersabar maka Allah subhanahu wa ta’ala akan menggugurkan dosa-dosanya.

Allah subhanahu wa ta’ala akan memberikan pahala bagi orang yang memberikan sepertiga hartanya meskipun harta tersebut harta wasiat yang disampaikan menjelang wafatnya.

Shodaqoh jariyah terbaik adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain.

Kota madinah mendapat berkah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

Jika berdalil maka ambillah semua dalilnya jangan hanya sebagian saja dan jika ada ayat-ayat yang mutasyabihat bawalah ayat-ayat tersebut kepada ayat-ayat yang muhkam.

Mengobati penyakit dengan kay (besi yang dipanaskan/dibakar) hukumnya makruh karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarangnya.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyukai madu.

Usahakan jangan pernah meminta diruqyah apalagi minta dikay.

Susu onta bisa digunakan untuk obat.

Hajjaj bin Yusuf membunuh 120.000.

Dalam kondisi tertentu boleh menyembunyikan hadis dan tidak menyampaikannya jika memang untuk kemaslahatan.

Abu Layla Turahmin

Tinggalkan komentar