FAWAID TA’LIM SHOHIH BUKHORI AGUSTUS 2023, 2

101 Pembaca

Fawaid Ta’lim

سناه = (bagus ) dari bahasa habasyah

Ketika perang uhud pasukan muslimin dibantu oleh malaikat yang menyaru menjadi manusia berpakaian putih.

Orang yang melakukan perbuatan maksiat kemudian bertaubat dengan taubat nashuha Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam surga.

Dalam beribadah kepada Allah harus disertai harapan dan persaan takut karena kedua perasaan tersebut ibarat dua sayap bagi seekor burung, burung yang kehilangan salah satu sayapnya tidak bisa terbang.

Dalam islam terdapat targhib dan tarhib, dorongan dan ancaman.

Rasulullah melarang memakai sutera kecuali hanya selebar dua jari di pakaian.

Sutera yangvdiharamkan dalam islam adalah sutera asli yang berasal dari ulat sutera.

Sutra adalah ain yang sangat lembut seandainya dimasukkan ke dalam lubang cincin lalu ditarik bisa masuk semuanya.

Orang yang mengenakan pakaian dari sutera di dunia tidak akan diberi pakaian sutera di akhirat (surga).

Di dalam surga ada 100 tingkat dan di dalam surga tidak ada rasa iri dan dengki sedikitpun.

Penghuni surga paling rendah diberi nikmat seperti dunia dan seisinya dikalikan sepuluh kali.

Surga adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak terbetik dalam hati, seindah apapun yang kita bayangkan tentang surga, surga lebih indah dari apa yang kita bayangkan.

Emas dan sutera boleh dipakai kaum wanita tapi haram tidak boleh dipakai oleh laki-laki.

Perhiasan itu untuk dipakai wanita bukan dipakai laki-laki.

Di akhirat dipadang mahsyar manusia dikumpalkan semua dalam keadaan telanjang bulat dan tanpa alas kaki dan masing-masing orang sibuk dengan urusan sendiri sama sekali tidak memperhatikan orang lain yang ada disekitarny.

Orang laki-laki yang memakai kain sutera di dunia diakhirat tidak akan diberi pakaian dari sutera.

Harir, dibaj dan istabroq adalah nama jenis-jenis kain sutera.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi keringanan kepada Zubair dan Abdurrahman boleh memakai sutera karena sakit hikkah (gatal yang sangat parah) untuk mengurangi rasa gatal itu.

Wanita diperbolehkan memakai sutera dan emas.

Di masa jahiliyah wanita sangat direndahkan dan tidak dipandang sebelah mata sedangkan dalam islam wanita diberi kedudukan yang sangat tinggi.

Orang paling buruk adalah orang yang tidak punya apa-apa didunia dan diakhirat dimasukkam ke neraka.

Abu Layla
CMC, 08 agustus 2023, 16.29.

Tinggalkan komentar