FAWAID TA’LIM SHOHIH BUKHORI 09 SEPTEMBER 2023

75 Pembaca

awaid Ta’lim Shohih al-Bukhiri
CMC, Senin 09 oktober 2023, 15.53 – 16.52.

Tidak boleh seorang suami sembarangan menuduh yang bukan-bukan kepada istrinya jika anaknya tidak mirip dengan dirinya.

Dalam Islam terdapat hukum qiyas, tidak ada yang mengingkari qiyas selain adh-dhohiriyah.

Jangan mentazkiyah diri sendiri.

Shalat di awal waktu lebih utama.

Lomba hafalan qur’an, hafalan hadis dll diperbolehkan dalam Islam.

Jihad dengan membantah orang-orang diluar islam dan kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam tetap berlaku sampai waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Melafadzkan niat ketika hendak shalat tidak disyari’atkan dalam Islam.

Umar bin Khothob radhiyallahu ‘anhu adalah orang yang sangat tawadhu’.

Hadis ahad diterima baik masalah fiqih maupun masalah akidah.

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu adalah termasuk orang-orang yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

Boleh menyampaikan kisah isroiliyat jika tidak bertentangan dengan syari’at Islam, jika bertentangan tentu tidak diperbolehkan, tapi jika tidak diketahui apakah bertentangan dengan syari’at kita atau tidak bertentangan maka tawaqquf tidak membenarkan dan tidak mendustakannya.

Abu Layla Turahmin, MH.

Tinggalkan komentar