Fawaid Ta’lim Shohih Bukhori 21 08 2023

79 Pembaca

CMC, 21 08 2023
15.48.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang berakhlak mulia dan beliau mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia.

Dikabulkannya doa orang-orang yang bergelimang dosa adalah istidroj dari Allah subhanahu wa ta’ala.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan orang yang suka mencela dan melaknat.

Kalimat-kalimat biasa diucapkan oleh orang-orang arab ketika marah atau tidak cocok dengan seauatu adalah تربت يداك، ثقلتك أمك، تربت يمينك.

Orang terburuk kedudukannya di akhirat kelak adalah orang yang dijauhi oleg orang lain karena buruknya akhlak yang dimilikinya.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih paling dermawan lagi di bupan ramadhan ketika bertemu dengan malaikat Jibril.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling pemberani.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang tidak pernah menolak orang yang meminta sesuatu kepadanya.

Boleh bertabarruk kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau masih hidup.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya dan suka membantu mereka ketika di rumah.

Mencintai seseorang hendaknya karena Allah subhanahu wa ta’ala.

Salah satu ciri orang yang dicintai Allah adalah orang yang dicintai manusia karena kebaikan akhlaknya.

Tiga perkara yang jika terdapat pada diri seseorang orang itu akan merasakan manisnya iman yaitu: Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai (lebih mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari pada sesuatu yang lain), mencintai orang lain karena Allah dan lebih sukan dilemparkan kedalam api daripada harus kembali kepada kekafiran (benci jatuh kepada kekafiran sebagaimana bencinya jika dimasukkan ke dalam api).

Harta, darah dan kehormatan orang muslim adalah haram, tidak boleh dilanggar.

Mencela orang mukmin adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran (kufrun duuna kufrin).

Tidak boleh menuduh orang mukmin dengan julukan fasik arau kafir karena jika seseorang melakukannya tuduhan tersebut akan kembali kepada salah satunya.

Orang yang bubuh diri dengan sesuatu maka dia akan disiksa diakhirat dengan sesuatu tersebut yang digunakan untuk bunuh diri.

Tip untuk meredakan marah adalah dengan berta’awwudz (membaca a’udzubillahi minasysyaitonirrojim).

Cara menghilangkan marah adalah dengan duduk, jika belum reda hendaknya duduk dan jika belum hilang hendaknya berwudhu.

Menceraikan istri ketika marah besar yang tak tertahankan sampai tidak sadar tidak jatuh talak.

Allah subhanahu wa ta’ala mengangkat derajat manusia dengan agama Islam.

Memberikan dot (dot tanpa air susu) kepada bayi sama dengan mendustainya.

Boleh memanggil seseorang dengan julukan tertentu jika memang orang tersebut memang terkenal dengan julukan tersebut dan tidak marah ketika dipanggil dengan julukan itu.

Mengadu domba termasuk dosa besar yang terlarang.

Tidak membersihkan kemaluan ketika kencing/tidak menjaga diri dari cipratan air kencing termasuk penyebab di azab di akhirat.

Tidak boleh menjadi saksi palsu karena saksi palsu termasuk dosa-dosa besar.

Tidak boleh menjadi orang yang bermuka dua.

Bersabar ketika disakiti orang lain.

Tidak boleh memuji-muji orang langsung dihadapannya secara berlebih-lebihan.

Hendaknya menjadi orang yang tawadhu’ (rendah hati dan tidak sombong).

Tidak boleh hasad dan saling menjauhi.

Seseorang yang terjatuh dalam dosa hendaknya merahasiakannya dan tidak menyampaikannya kepada orang lain, cukuplah diketahui oleh dirinya dan Allah subhanahu wa ta’ala.

Abu Layla Tutahmin, M.H.

Tinggalkan komentar