Kewajiban Berakhlak Mulia

46 Pembaca

Kultum: Kewajiban Berakhlak Mulia

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد

Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala , marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allahsubhanahu wa ta’ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman dan Islam.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi’in hingga akhir zaman.

Ihwati Fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta’ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Allah subhanahu wa ta’ala juga memberikan akal dan hati kepada manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu bentuk kebaikan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia adalah akhlak mulia.

Akhlak mulia adalah perangai atau kebiasaan yang baik dan terpuji. Akhlak mulia merupakan cerminan dari keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta’ala . Orang yang berakhlak mulia akan selalu berperilaku baik kepada Allah subhanahu wa ta’ala , kepada sesama manusia, dan kepada makhluk hidup lainnya.

Kewajiban berakhlak mulia bagi umat Islam ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

أحَبُّ عبادِ اللهِ إلى اللهِ أحسَنُهُمْ خُلُقًا

“Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta’ala adalah orang yang paling berakhlak mulia.”

Beberapa contoh akhlak mulia yang wajib dimiliki oleh umat Islam:

 1. Jujur dan amanah
 2. Berkata lemah lembut dan santun
 3. Rendah hati dan tidak sombong
 4. Pemaaf dan suka menolong
 5. Dermawan dan suka bersedekah
 6. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia
 7. Menghormati orang tua dan guru
 8. Menyayangi anak dan istri
 9. Bertanggung jawab atas pekerjaan dan tugas
 10. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan

Manfaat berakhlak mulia:

 1. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
 2. Dihormati dan disukai oleh sesama manusia
 3. Menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai
 4. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat

Cara menumbuhkan akhlak mulia:

 1. Membiasakan diri untuk selalu berbuat baik
 2. Mempelajari dan memahami ajaran Islam
 3. Mengikuti contoh dan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
 4. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia
 5. Membiasakan diri untuk berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta’ala

Para hadirin yang dimuliakan, marilah kita bersama-sama berusaha untuk

Meningkatkan akhlak mulia dalam diri kita. Akhlak mulia adalah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Akhir kata, marilah kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang lain.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tinggalkan komentar